Informaţii generale

Contul personal este un număr unic al abonatului pentru evidenţa serviciilor prestate şi a plăţilor efectuate.
Exemplu de cont personal: 71/911001/7
Gestionarul este persoana juridică responsabilă de administrarea, exploatarea şi întreţinerea tehnică a blocului locativ.

Funcţiile gestionarului:
  • Organizatorică - să intermedieze relaţia proprietarilor de bloc locativ cu furnizorii de servicii.
  • Economică - să calculeze preţul serviciilor comunale, să ţină evidenţa plăţilor încasate, să organizeze achitările cu furnizorii şi contractanţii de servicii.
  • Tehnică - să întreţină bunurile comune, să planifice şi să realizeze acţiuni de exploatare şi reparaţie.
Datele şi numărul de contact ale gestionarului pot fi găsite în colţul din stânga de sus, la rubrica Beneficiar.
Conform contractelor încheiate, "Infosapr" îndeplineşte următoarele funcţii:
  • Calcularea serviciilor comunale.
  • Tipărirea facturilor.
  • Asigurarea modului de încasare a plăţilor de la consumatori.
Datele de contact pot fi găsite pe site, ori în colţul din dreapta de sus al facturii.

Datele abonatului

Modificarea datelor personale ale unui proprietar este prerogativa gestionarului, datele lui de contact le găsiţi în colţul din stânga de sus, la rubrica Benediciar.
Orice modificare privind facturarea serviciului este prerogativa gestionarului, datele de contact ale căruia le găsiţi în colţul din stânga de sus la rubrica "Beneficiar".
Repartizarea plăţilor o efectuează operatorul băncii la momentul încasării banilor. Dacă nu sunteţi de acord cu modul în care o face, trebuie să contactaţi reprezentantul "Infosapr" prin poşta electronică.

Plata facturilor

Citiţi capitolul respectiv de pe site.
Pentru plata facturii e suficient să cunoaşteţi doar contul personal al abonatului.
Ultima zi a lunii curente e termenul limită de plată a serviciilor pentru luna precedentă. La expirarea lui, începe facturarea serviciilor pentru luna curentă.
Banii dvs. vor intra neapărat în cont, iar plata va fi înregistrată abia în luna următoare. Factura curentă o veţi primi cu "Datorii", procesul de calcul fiind deja încheiat.
Contactaţi neapărat reprezentantul gestionarului, sau al "Infosapr", comunicaţi contul personal şi prezentaţi copia documentului de plată.
Factura conţine datele private ale proprietarului şi numai gestionarul hotărăşte dacă eliberează o factură duplicat sau o expediază prin poşta electronică.
Factura conţine datele private ale proprietarului şi nu poate fi trimisă la o adresă electronică neverificată. Contactaţi reprezentantul gestionarului, comunicaţi adresa postei electronice pentru abonarea la serviciu "Factura online".

Domofoane, curăţenia scărilor, supraveghere video

Furnizorii serviciilor respective sunt organizaţii comerciale, datele cărora le găsiţi în colţul din stânga de sus al facturii, la rubrica Beneficiar.
Conform contractului cu aceste instituţii, "Infosapr" asigură tipărirea şi posibilitatea de achitare a facturii la bănci şi oficii poştale. Despre baza juridică a colaborării noastre, puteţi afla de la reprezentantul furnizorului de servicii.
"INFOSAPR" nu este furnizorul serviciilor "Curăţenia pe scară", "Domofon", "Supraveghere video". Conform contractului cu organizaţiile comerciale, care oferă aceste serviciu, noi doar asigurăm tipărirea şi posibilitatea de achitare a facturii la bănci şi oficii poştale.
Datele şi numărul de contact ale furnizorului de servicii le găsiţi în colţul din stânga de sus al facturii la rubrica Beneficiar.
Problema privind calitatea serviciului o puteţi discuta cu reprezentantul furnizorului, datele de contact ale căruia le găsiţi în colţul din stânga de sus al facturii la rubrica Beneficiar.