Billingul serviciilor locative şi comunale

Automatizarea activităţii companiilor din sfera locativ-comunală. Calcularea preţului la servicii şi cheltuieli.

Facturarea şi tipărirea documentelor de plată

Facturile se tipăresc pe foaia cu antet, coordonată cu instituţiile de încasare a plăţilor.

Evidenţa şi controlul plăţilor încasate

Acumularea plăţilor în contul de tranzit. Accesul la plăţi şi utilizarea sumelor acumulate.

Schema de facturare

Introducerea datelor despre abonaţi pentru calcul

Reprezentanţii gestionarului introduc datele necesare pentru facturare:

  • Datele despre abonat
  • Indicii contoarelor
  • Recalcularea plăţilor
  • Algoritmul de calculare a serviciilor
  • Tarifele şi normativele serviciilor
  • Datele puncterlor de evidenţă

Calcularea preţului pentru servicii şi cheltuieli

Verificarea datelor introduse şi facturarea abonaţilor.

Tipărirea facturilor

Facturile şi actele conexe se tipăresc pe foaie cu antet. Ordonarea actelor tipărite şi predarea lor către reprezentantul gestionarului.

Distribuirea facturilor către abonaţi

Gestionarul distribuie facturile în cutiile poştale ale abonaţilor.

Plata facturilor

Conform contracelor cu instituţiile de încasare a plăţilor, acestea asigură încasarea banilor şi transferă sumele necesare în contul curent stabilit printr-un cont de tranzit pentru plăţile consumatorilor.

Procesarea plăţilor încasate

Informaţia despre plăţile încasate se trimite zilnic în sistemul nostru de evidenţă, pentru operarea modificărilor necesare şi accesul gestionarului la situaţia reală.

Accesul la plăţi şi utilizarea sumelor acumulate

Reprezentanţii gestionarului au acces la contul de tranzit cu plăţile abonaţilor şi pot dispune de suma acumulată în acest cont - să perfecteze ordine de plată pentru transferul banilor în contul propriu, sau al furnizorului de servicii.

Oportunităţi funcţionale

Calcularea preţului la servicii şi cheltuieli
Gestionarea bazei de date a abonaţilor
Rapoartele sumare şi analitice
Introducerea indicilor contoarelor
Controlul plăţilor efectuate
Perfectarea ordinelor de plată
Recalcularea pentru perioadele anterioare
Tipărirea facturilor duplicat